Publicaties

Naar een vaderland (gelegenheidsbundel + dvd)Naar een vaderland: bundel en dvd

C. de Vries – Brouwers, 28 januari 2015, 32 pag., ISBN 9789059274624

Naar een vaderland is een zoektocht naar oorsprong en oorspronkelijkheid. Hoe zijn we tot hier geraakt? En hoe origineel kunnen we, dooraderd van nature en nurture, nog zijn? Tegelijk drukken de gedichten het verlangen uit een nieuw vaderland te stichten in poëzie. Een utopia waar de dichter een paar keer voor zou willen sterven. Naar een vaderland is geschreven in opdracht van Stad Roeselare.

 

De achterkant van flatgebouwen - coverDe achterkant van flatgebouwen (+ debuut-cd Reinout met Nevenwerking)

De Bezige Bij Antwerpen, 6 april 2011, 56 pag., ISBN: 9789085422853

Een allegorie van het minuscule, over onder meer zenuwbanen, nanotechnologie en insecten, veel insecten. Het zijn kleine symbolen voor de onvermijdelijke thema’s leven, liefde en dood. Waar het zichtbare ophoudt, begint in deze bundel de verbeelding, maar die is niet ongebreideld: de ratio tempert en taal schiet ten slotte tekort. Taal is ons mooiste verraad.

 

Nieuwe Groot VerzenboekGedicht ‘Wortels’ is opgenomen in Nieuw Groot Verzenboek van Jozef Deleu, 2016.

 

 

 

 

 

 

23-cover-konijn-200Drie oorlogsgedichten in Het Liegend Konijn, nr 1. 2014

 

 

 

 

 

 

Cyclus ‘Naar het vaderland’ in Het Liegend Konijn, nr. 1 2012 Het Liegend Konijn, jubileumnummer, 2012

 

 

 

 

 

 

 

Het Liegend Konijn nr 2 2009
Negen gedichten in Het Liegend Konijn, nr. 2 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utopisch alfabet. 100 toekomstvisies (De Bezige Bij Antwerpen, maart 2011)

Utopisch alfabet. 100 toekomstvisies

De Bezige Bij Antwerpen, maart 2011, 256 pag., ISBN: 9789085422495

In Utopisch alfabet wordt er enthousiast vooruitgekeken. Het is een voorname verzameling getuigenissen, dromen, lijstjes en notities over onze toekomst. Het uitgangspunt van Utopisch alfabet is het boek Utopia, waarvan de eerste druk in 1516 verscheen. Thomas More schreef Utopia op een moment dat Europa immense maatschappelijke en technologische veranderingen onderging. Utopia gaat over een denkbeeldige samenleving waar iedereen werk heeft en niemand meer bezit dan een ander. Er heerst godsdienstvrijheid. Geweld is onbestaande. Het algemeen belang staat voorop. Pieter Gillis, een goede vriend van More, bedacht de taal van de bewoners van Utopia, een ‘utopisch alfabet’ dat mee in de eerste druk stond. Ruim 500 jaar later nemen we de draad weer op.

Thomas More gebruikte Utopia om kritiek te leveren op de economische en politieke toestand in Europa. Ruim 500 jaar later neemt De Bezige Bij Antwerpen de draad weer op en verschijnt het boek Utopisch alfabet met 100 toekomstvisies van diverse auteurs.

In Utopisch alfabet werd mijn gedicht ‘Honda Asimo’ opgenomen.

 


Mijn tweede stem, gedichten en hun dichters (Roularta Books, januari 2011)

Mijn tweede stem

 

Guido Lauwaert, bezieler van de Nacht van de Poëzie, selecteerde uit de poëzie van de Lage Landen meer dan 70 dichters en gedichten, waaraan hij telkens een mini-essay wijdt. Voor de herziene versie vermeerderde Lauwaert zijn bloemlezing met meer dan 20 extra dichters, waaronder Sylvie Marie, Maarten Inghels, Els Moors, Andy Fierens, Delphine Lecompte, …, en mezelf. Het essay dat hij over mezelf en over mijn gedicht ‘Axon’ schreef, zit me ontzettend dicht op de huid en is bij momenten ook beschamend lovend.

 

 

 

 

Print is dead

Print is dead (Meulenhoff/Manteau, november 2009)

In Print is dead komen 21 jonge schrijvers en schrijfsters aan het woord die de onheilsprofeten de mond snoeren. Het plezier van het schrijven staat voorop. Ja, literatuur heeft nog wat te zeggen. En nee, het boek is nog niet dood. Om dit alles kracht bij te zetten wordt het omslag van Print is dead gezeefdrukt en met de hand van stempels voorzien. Elk exemplaar van deze unieke bloemlezing is uniek.

Criticus Jeroen Maris (HUMO) verzorgde een inleiding bij deze bloemlezing.

 

 

 

 

Op het oog. 21 dichters voor de 21ste eeuw, Uitgeverij P, 2005

Op het oog. 21 dichters voor de 21ste eeuw

Halfweg de nillies poneerde de Nederlandse dichter en essayist Ilja Leonard Pfeijffer dat de Vlaamse poëzie op sterven na dood was.

Op het oog. 21 dichters voor de 21ste eeuw wou het tegendeel bewijzen: er is veel avontuur, lef, kritisch engagement en humor in de hedendaagse Vlaamse poëzie. Deze bundel is geen reactie van een ‘geschokte’ minderheid op de rondzendbrief van Pfeijffer, maar een antwoord op de vraag welke poëtische vormen er leven onder de jonge Vlaamse dichters. Het hele gamma komt aan bod: van performance poëten tot experimentele dichters, van neoromantische tot (post)postmoderne gedichten, van ik- tot men-poëzie.

Op het oog biedt een staalkaart van die dichters die sinds vorige bloemlezingen met Vlaamse poëzie aan het raam zijn komen kloppen: Koen Bauwens, Geert Buelens, Sven Cooremans, Yves Coussement, Eva Cox, Maarten Crappé, Serge Delbruyère, Maarten De Pourcq, Albrecht B Doemlicht, Jan Geerts, Ruth Lasters, Fransiska Louwagie, Sis Matthé, Erik Metsue, Kris Pint, X Roelens, Jeroen Theunissen, David Van Reybrouck, Reinout Verbeke, Peter Vermeersch, Nargilah V.H. Samenstellers: Maarten De Pourcq en Xavier Roelens.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.